Koło naukowe WiComm Yuniors współpracuje z firmą Ericsson! Zapraszamy do zapoznania się ze sprawozdaniem z wizyty naszych kolegów w Szwecji. 

 

 Wyjazd do siedziby firmy Ericsson AB w Sztokholmie był jednym z etapów realizowanego projektu dotyczącego miniaturyzacji układów mikrofalowych. W czasie wyjazdu, zaprezentowane zostały przed pracownikami firmy (min. Szefami działów) teoretyczne rozważania na temat problemu miniaturyzacji.

 

Podczas wyjazdu zaprezentowane zostały zaproponowane rozwiązania dotyczące miniaturyzacji pasywnych układów mikrofalowych. Przedstawione metody to między innymi:

  • -     geometria fraktalna
  • -     linie LH
  • -     modyfikacje impedancji
  • -     modyfikacje ground plane'a (min. rezonatory CSR)
  • -     skracanie i kompensowanie długości elektrycznych za pomocą elementów rozproszonych/skupionych
  • -     układy przestrajalne

Przedstawione technologie:

  • -     PCB
  • -     LTCC
  • -     SoC (System on Chip - SiO2)

Prezentacja została pozytywnie oceniona przez słuchaczy, zaprezentowane sposoby miniaturyzacji zyskały aprobatę, w ramach dalszej części projektu zostaną zaprojektowane i wykonane konkretne elementy mikrofalowe na konkretne częstotliwości (sprzęgacze/filtry, częstotliwości telekomunikacyjne) w technologii PCB, duże zainteresowanie wywołała technologia LTCC, możliwe jest iż również w tej technologii zostaną wykonane układy

 

 

 

Jesteś tutaj: Strona główna nowinki ERICSSON