Podsumowanie roku

Rok akademicki 2012/2013 zaczął się dla koła naukowego WiComm Yuniors od poważnych zmian personalnych - nasze szeregi opuściło czterech członków koła (Daniel Czachorowski, Dariusz Juwa, Michał Dutkiewicz oraz Adam Klawikowski), którzy z dyplomami magistrów zakończyli studia na Wydziale ETI. Od października 2012 roku nowym Prezesem koła został Łukasz Okuniewski.

W ciągu roku akademickiego nasi członkowie wzięli udział w wielu przedsięwzięciach promujących koło oraz studia na specjalności Inżynieria Komunikacji Bezprzewodowej - Dni Otwarte Yuniors Day oraz Dni Otwarte Katedry Inżynierii Mikrofalowej i Antenowej cieszyły się dużym zainteresowaniem i z pewnością będą powtarzane w kolejnych latach. Koło było również obecne na Forum Organizacji i Kół Akademickich.

Członkowie koła byli silnie zaangażowani w projekty prowadzone przez Centrum Doskonałości WiComm, czego owocami były m.in. prace inżynierskie, obronione w styczniu przez Marka Płotkę, Michała Tarkowskiego i Łukasza Okuniewskiego.

Oprócz projektów zrealizowanych na zlecenie CD WiComm, koło przeprowadziło również kilka własnych pomysłów - najlepszym przykładem jest wykonana przez Konrada Górskiego, Marka Płotkę i Łukasza Okuniewskiego aplikacji SplitIt!, która zajęła III miejsce w międzynarodowym konkursie Android EESTEC Competition.

Podczas roku akademickiego proces rekrutacji pomyślnie przeszło trzech nowych  członków koła - Paweł Dudko, Paulina Kraśnicka oraz Piotr Moczulski. Jednocześnie przypominamy, że rekrutacja do koła trwa nieprzerwanie również w miesiącach wakacyjnych - zainteresowanych prosimy o kontakt z Prezesem koła.

Jesteś tutaj: Strona główna nowinki Podsumowanie roku